<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

2014-2015 – realizacja umowy z Województwem Podlaskim na wykonanie, dostawę, instalację i wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń. System obejmuje m.in.: elektroniczny dziennik online, narzędzia komunikacji między nauczycielami, rodzicami i uczniami, rozkład autobusów szkolnych oraz centralne repozytorium treści dydaktycznych. Projekt obejmuje również infrastrukturę sprzętową, tj. serwery, macierze dyskowe i laptopy do obsługi systemu. System obejmuje swoim zakresem Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz 121 samorządów z terenu całego województwa.