<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

2012 – dostawa i instalacja sprzętu teleinformatycznego oraz wdrożenie oprogramowania biurowego i aplikacyjnego na potrzeby projektu nr POPW.01.03.00-20-028/09 „Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach”.