<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

2011 – wykonanie i uruchomienie w Ministerstwie Gospodarki systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). System pozwala każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polski bezpłatnie za pomocą Internetu założyć własną działalność gospodarczą i dokonać wszelkich zmian, związanych z prowadzeniem działalności.