<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

2006- 2008 – budowa (jako Lider Konsorcjum) siedziby Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Białymstoku.