Moduł Mienie - Dzierżawy umożliwia :

  • prowadzenie ewidencji jednostek dla osób opłacających dzierżawy;
  • wprowadzanie nowych jednostek;
  • zarejestrowanie umowy, z której wynika obowiązek wnoszenia opłat rocznych lub miesięcznych;
  • zmiany w treści umowy mogą być wprowadzane w postaci przypisu lub odpisu.
  • wydruki i zestawienia, pozwalające szczegółowo i precyzyjnie dokumentować ewidencję i naliczanie opłat.
  • tworzenie dodatkowych dokumentów definiowalnych z szablonów utworzonych przez operatora.