Moduł Ewidencja osób umożliwia:
· wyszukiwanie istniejących już podatników w bazie osobowej;
· dodawanie nowych osób do bazy;
· dokonywanie zapisów, edycji oraz innych działań na osobach;
· współpracę z systemami ewidencji ludności.

W systemie rozróżnia się dwa rodzaje podatników:
· osoby fizyczne;
· osoby prawne.

 

System umożliwia dodawanie dla osób różnych typów adresów:
· zameldowania;
· zamieszkania;
· do korespondencji;
· inny (można wprowadzić kilka dla jednej osoby).