Moduł Mienie umożliwia :
· prowadzenie ewidencji jednostek użytkowników wieczystych;
· wprowadzanie nowych jednostek;
· zarejestrowanie umowy (zwykle aktu notarialnego), z której wynika obowiązek
wnoszenia opłat rocznych z wyżej wymienionego tytułu;
· wprowadzenie w pierwszym roku także pierwszej opłaty;
· naliczenie trzyletniej podwyżki;
· naliczenie opłaty z podziałem na udziały współużytkowników;
· wydruki i zestawienia, pozwalające szczegółowo i precyzyjnie dokumentować
ewidencję i naliczanie opłat.
· tworzenie dodatkowych dokumentów definiowalnych z szablonów utworzonych przez operatora.