<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

Moduł „Nieruchomości osoby prawne” umożliwia :
· ewidencjonowanie podatników i przedmiotów opodatkowania;
· zapisywanie wymiaru masowo i pojedynczo;
· wystawianie decyzji wymiarowych, zmieniających, uchylających, stornujących oraz
oznaczenie decyzji – odwołana;
· wykonywanie różnych wydruków i zestawień, pozwalających szczegółowo i
precyzyjnie dokumentować proces rejestrowania deklaracji podatkowych oraz ich
kolejnych korekt;
· tworzenie dodatkowych dokumentów definiowalnych z szablonów utworzonych przez
operatora.