Moduł - Nieruchomości osoby fizyczne umożliwia :
· ewidencjonowanie podatników i przedmiotów opodatkowania;
· zapisywanie wymiaru masowo i pojedynczo;
· wystawianie decyzji wymiarowych, zmieniających, uchylających, stornujących oraz oznaczenie decyzji – odwołana;
· wykonywanie różnych wydruków i zestawień, pozwalających szczegółowo i precyzyjnie dokumentować proces rejestrowania deklaracji podatkowych oraz ich kolejnych korekt;
· tworzenie dodatkowych dokumentów definiowalnych z szablonów utworzonych przez operatora.