<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

Moduł „Opłaty lokalne” umożliwia :
· wprowadzanie należności takich jak opłata targowa, opłata parkingowa, opłata
komunikacyjna, opłat skarbowa, mandaty, koncesje oraz wiele innych itp.;
· prowadzenie rejestru różnych zobowiązań w jednej bazie danych;
· przeglądanie kont księgowych oraz możliwość wyszukania pojedynczej wpłaty
podatnika w ramach całego modułu księgowość.