Moduł „Psy” umożliwia :
· prowadzenie ewidencji jednostek osób posiadających psy;
· wprowadzanie nowych jednostek;
· wyliczenie opłaty masowo i pojedynczo za posiadanie psa;
· wydruki i zestawienia, pozwalające szczegółowo i precyzyjnie dokumentować
ewidencję psów.
· tworzenie dodatkowych dokumentów definiowalnych z szablonów utworzonych
przez operatora.