<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

Kolejny raz Centrum informatyki "ZETO" S.A. znalazło się zestawieniach Computerworld TOP200 - raportu, który już od ponad 20 lat jest podstawowym punktem odniesienia dla analityków, menedżerów IT, dyrektorów sprzedaży i zarządów firm. Miło nam poinformować, że w 2015 roku zajęliśmy wysokie lokaty przy uwzględnieniu następujących Kryteriów:

Branża IT

Największe firmy informatyczne działające w Polsce  - 89 miejsce

Firmy informatyczne o największym zysku netto z IT - 43 miejsce

Firmy informatyczne o największych nakładach na R&D - 14 miejsce

Rynek IT

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora handlu  - 56 miejsce

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego i budowlanego - 38 miejsce

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego - 22 miejsce

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora opieki zdrowotnej - 25 miejsce

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora rolnictwa i przetwórstwa spożywczego - 10 miejsce

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej - 26 miejsce