Wykorzystanie systemów ERP w obszarze produkcji jest kluczowe, by firma produkcyjna mogła zapanować nad procesem produkcyjnym i utrzymywać przewagę konkurencyjną na rynku. Zwiększenie wydajności produkcji, skrócenie czasu cyklu produkcyjnego, minimalizacja błędów, lepsze harmonogramowanie prac itp. to cele stawiane przez naszych klientów.


Doświadczenie eksperckie

Posiadamy duże doświadczenie w obszarze wdrożeń systemów ERP dla wsparcia produkcji, które wykorzystujemy tworząc docelowe rozwiązania dla klientów. Dotychczasowe doświadczenie obejmuje obsługę produkcji typu zleceniowego (nietypowej) oraz produkcji powtarzalnej – zarówno wyrobów jak i półwyrobów.Realizowaliśmy wdrożenia m.in. w obszarze:

- branży spożywczej (np. spółdzielnie mleczarskie, zakłady mięsne)

- branży drzewnej i meblarskiej (np. producenci mebli, tartaki)

- branży metalowej (producenci sprzętu rolniczego, konstrukcji stalowych)

- branży budowlanej (produkcja materiałów budowlanych, chemii budowlanej, producenci okien)

- innych branż (np. producenci urządzeń na potrzeby energetyki)

W zależności od potrzeb biznesowych klientów - proponujemy firmom produkcyjnym systemy o najbardziej zaawansowanych funkcjonalności, po bardziej standardowe rozwiązania.

 

Wdrażane przez nas systemy umożliwiają m.in.:

 

Zarządzanie recepturami i marszrutami

Systemy pozwalają kontrolować gniazda i maszyny produkcyjne, wspierają zarządzanie partiami surowców oraz pozwalają planować i harmonogramować produkcję krótko i długo terminową.

Harmonogramowanie

Systemy pozwalają na tworzenie, kontrolę i modyfikację harmonogramu produkcji z dokładnością do działów, gniazd produkcyjnych oraz maszyn. Harmonogramowanie może obejmować zaawansowane algorytmy np. oczekiwany czas wykonania, priorytety (np. zaharmonogramuj najpierw zlecenia z najwyższym priorytetem), cechy (np.zaharmonogramuj z uwzględnieniem kolorów), minimalizację czasów przezbrojeń itp.

Planowany koszt wytworzenia

Zastosowanie receptur produkcyjnych umożliwia wspomaganie kalkulacji planowanego kosztu wytworzenia towaru. Pozwala to następnie na bieżącą kontrolę planowanego kosztu wytworzenia przez porównanie z faktycznymi kosztami produkcji czy też z kosztami przewidywanymi.

 

Planowanie zaopatrzenia

Na podstawie planów produkcyjnych, z uwzględnieniem stanów dysponowanych, rezerwacji, złożonych zamówień na surowce - możliwe jest przygotowanie zapotrzebowania wskazującego  niezbędne do produkcji ilości surowców oraz wygenerowanie odpowiednich zamówień do określonych dostawców.

Kontrola składu surowcowego

W powiązaniu z dokumentami zapotrzebowań i planów produkcyjnych - możliwe jest przygotowanie mechanizmów kontrolnych  pozwalających na zachowanie pełnej kontroli nad składem produktu, z dokładnością do użytej partii surowca. Całość może być wsparta dodatkowo przez system kodów kreskowych.

 

Zarządzanie operacjami i zadaniami

Proponowane przez nas systemy pozwalają na kontrolę pracochłonności produkcji, obciążenia maszyn i personelu. Umożliwiają także rejestrację zespołów produkcyjnych lub pracowników odpowiedzialnych za kolejne etapy produkcji, co wpływa na lepszą kontrolę jakości.

 

MES - rejestracja produkcja w toku

Zarządzanie procesem produkcji może być dodatkowo wsparte przez różnego rodzaju dedykowane urządzenia przenośne (tablety, terminale danych). Z pomocą takich urządzeń możliwa jest obsługa produkcji tuż przy gniazdach produkcyjnych i informacja przekazywana jest między poszczególnymi operatorami systemu w czasie rzeczywistym. Dodatkowo - w przypadku najbardziej wymagających klientów - służymy pomocą w integracji systemu produckyjnego z maszynami (np. czas pracy pracy/przezbrojenia maszyny, ilość sztuk może być automatycznie zapisywana w systemie produkcyjnym).

 

Analizy i rozliczenie produkcji

Naszym klientom tworzymy różnego rodzaju mechanizmy pozwalające na rozliczenie procesu produkcyjnego - np. analizę kosztów poszczególnych produktów/zleceń, analizę czasów operacji i zużytych materiałów, analizy dotyczące terminowości zleceń produkcyjnych. Wszystkie analizy mogą być prezentowane w różnych ujęciach/wymiarach, w układzie plan/realizacja.