<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

GMO - system wspomagający proces uzyskania certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka bez użycia pasz GMO (gmo.e-mleczarnia.pl) Program wspomaga uzyskanie certyfikatu według normy niemieckiej Standard VLOG ("Ohne Gentechnik"). Możliwe jest dostosowanie go do innych standardów i wykorzystanie w innych branżach przemysłu spożywczego.

Czym jest program GMO?

*         Program wspomaga proces uzyskania certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka bez użycia pasz GMO

 *        W procesie tym konieczne jest zebranie od dostawców mleka szczegółowych informacji  o gospodarstwie w postaci ankiet

Przeznaczony dla:

 *         Pracowników odpowiedzialnych za proces uzyskania certyfikatu

 *         Instruktorów wypełniających ankiety bezpośrednio u rolników

Główne funkcje:

 *         Program umożliwia elektroniczne wypełnienie ankiet bezpośrednio u dostawców mleka

 *         Zarejestrowane w programie ankiety są  gromadzone w bazie danych, można je drukować bądź eksportować do plików w formacie pdf lub csv

 *         Program posiada również funkcję importowania wyprowadzonych wcześniej plików csv w celu zgromadzenia wszystkich wypełnionych ankiet w jednej bazie danych.

 *         W przypadku audytu kontrolnego, w celu ponownej weryfikacji certyfikatu, można odnieść się do zgromadzonych w systemie danych