Szkolenie skierowane jest do osób, które w swojej codziennej pracy wykorzystują program MS Excel na poziomie średniozaawansowanym,  a dedykowane jest jedynemu z najbardziej  zaawansowanych i wydajnych narzędzi w Excelu – tabelom przestawnym. 
 
Program szkolenia swoim zakresem obejmuje tematykę: 

  1. Wprowadzenie do tabel przestawnych – podstawowe informacje dotyczące narzędzia. 
  2. Tworzenie tabeli przestawnej.
  3. Podstawowe narzędzia do zarządzania tabelą przestawną.
  4. Pola obliczeniowe w tabeli przestawnej.
  5. Grupowanie pól w tabeli przestawnej. 
  6. Zmiana ustawienia pola wartości tabeli przestawnej. 
  7. Tworzenie wykresu przestawnego na podstawie istniejącej tabeli przestawnej. 
  8. Tworzenie wykresu przestawnego bez wcześniejszego przygotowania tabeli przestawnej. 

 
Szkolenie oparte w głównej mierze na ćwiczeniach praktycznych. Uczestnicy szkolenia pracują na  specjalnie przygotowanych i wyselekcjonowanych przykładach ułatwiających codzienną pracę z programem MS Excel zwiększając tym samym efektywności pracy i podnosząc kwalifikacje zawodowe. 
 
Forma szkolenia:
 
Szkolenie prowadzone w formie warsztatów komputerowych. Dla każdego uczestnika zapewnione jest oddzielne stanowisko pracy.