Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą dopiero rozpocząć pracę z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel, bądź też osób które odczuwają potrzebę uaktualnienia już posiadanej wiedzy. Program został ułożony tak aby po jego zakończeniu uczestnik szkolenia dysponował umiejętnością swobodnego poruszania się po arkuszu kalkulacyjnym.


Program szkolenia swoim zakresem obejmuje tematykę:

  1. Podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego MS Excel: uruchomienie arkusza kalkulacyjnego, adresowanie komórek, wprowadzanie i poprawianie danych, formatowanie wyglądu danych, wypełnianie bloków, zapisanie arkusza i wyjście z programu.
  2. Narzędzia edycyjne: kopiowanie, wycinanie i wklejanie tekstów, liczb, dat, menu podręczne, użycie formuł i funkcji; kopiowanie i przesuwanie formuł; adresy względne, bezwzględne i mieszane, wypełnianie serią danych, operacje na oknach, funkcje zgłaszane przez uczestników.
  3. Analiza danych, sortowanie danych, filtrowanie danych (autofiltr i filtr zaawansowany), formuły tablicowe, analiza danych prowadzona przy pomocy tabeli przestawnej oraz wykresów przestawnych
  4. Przedstawianie danych na wykresach, tworzenie i używanie wykresów, operacje na zaznaczonym wykresie, uaktywnienie wykresu, układ strony, drukowanie i obsługa plików

Szkolenie oparte w głównej mierze na ćwiczeniach praktycznych. Uczestnicy szkolenia pracują na specjalnie przygotowanych i wyselekcjonowanych przykładach, dopasowanych do trybu pracy uczestników szkolenia.

Forma szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów komputerowych. Dla każdego uczestnika zapewnione jest oddzielne stanowisko pracy.