Szkolenie skierowane jest do osób, które w swojej codziennej pracy wykorzystują już  program MS Excel i zmierzają do zwiększenia swoich umiejętności i poznania nowych, bardziej zaawansowanych funkcji programu. 
 
Program szkolenia swoim zakresem obejmuje: 
 

  1. Skoroszyty: praca ze skoroszytem w paru oknach, zapisywanie grupy skoroszytów, połączenia między skoroszytami, scalanie skoroszytów, zabezpieczenie arkusza, skoroszytu, pliku, konsolidacja danych, praca w kilku arkuszach, przenoszenie lub kopiowanie arkuszy. 
  2. Formuły, funkcje, formatowanie danych w arkuszach, stosowanie nazw, formuły tablicowe, tabele danych, formatowanie danych w komórkach, formatowanie warunkowe, funkcje i składanie funkcji (funkcje: statystyczne, finansowe, logiczne, tekstowe, daty i czasu, wyszukiwania i adresu).
  3. Praca z danymi, korzystanie z list, wyszukiwanie danych, zaawansowane sortowanie rekordów, zaawansowane filtrowanie rekordów, sprawdzanie poprawności danych, tworzenie listy do wprowadzania danych, tworzenie serii danych, inspekcja i zabezpieczenie danych, grupowanie danych i tworzenie konspektu, sumy pośrednie.
  4. Analiza danych: tabela przestawna, funkcja „Szukaj wyniku”, solver, scenariusze, wykresy i tworzenie formatów wykresu.

 
Szkolenie oparte w głównej mierze na ćwiczeniach praktycznych. Uczestnicy szkolenia pracują na  specjalnie przygotowanych i wyselekcjonowanych przykładach ułatwiających codzienną pracę z programem MS Excel zwiększając tym samym efektywności pracy i podnosząc kwalifikacje zawodowe. 
 
Forma szkolenia:
 
Szkolenie prowadzone w formie warsztatów komputerowych. Dla każdego uczestnika zapewnione jest oddzielne stanowisko pracy.