Migracja czyli przeniesienie systemów to oferta obejmująca następujące usługi:

  • Migracja do nowej wersji systemu. Usługa obejmuje  przeniesienie danych i bieżącej konfiguracji środowiska klienta do nowego systemu. Usługa dotyczy przypadku zakupienia nowej platformy systemowej i przeniesienia do nowego systemu wymaganych usług i aplikacji, ale również sytuacji wymiany/aktualizacji systemów na posiadanej platformie sprzętowej
  • Migracja do innego systemu. Usługa obejmuje przeniesienie danych oraz konfigurację środowiska w nowym systemie, w sposób umożliwiający poprawną pracę wymaganych aplikacji.
  • Migracja do innej lokalizacji. Usługa dotyczy w szczególności przeniesienia przetwarzania do zewnętrznego usługodawcy (outsourcing) i obejmuje konfigurację  umożliwiającą zdalną pracę w systemie. W tym celu tworzone są połączenia komunikacyjne oraz konfigurowane środowisko użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami i usługami.

kontakt: serwis@zeto.bialystok.pl

tel. 85 748327085 7483290504104598