Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oznacza zapewnienie dostępności, integralności i poufności danych, z czym powiązane są zagadnienia autentyczności, rozliczalności i niezawodności. Obiegowo bezpieczeństwo IT rozumiane jest jako  zabezpieczenie sprzętowe lub programowe systemów przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz. W rzeczywistości to zagadnienie szersze. Norma PN-ISO/IEC 27001 dotycząca SZBI obejmuje m.in.

  • Politykę bezpieczeństwa
  • Organizację bezpieczeństwa informacji
  • Zarządzanie aktywami
  • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
  • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  • Zarządzanie systemami i sieciami
  • Kontrolę dostępu
  • Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych
  • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
  • Zarządzanie ciągłością działania

Centrum Informatyki oferuje szeroki zakres usług w tej dziedzinie, obejmujący:

kontakt: serwis@zeto.bialystok.pl

tel. 85 748327085 7483290504104598