W zakresie sieci komputerowych Centrum Informatyki oferuje szeroki zakres usług i rozwiązań obejmujący projektowanie, dostawy, instalacje i konfiguracje systemów sieciowych. W szczególności wykonujemy:

 • Instalacje okablowania strukturalnego
 • Konfiguracje dostępu do Internetu
 • Konfiguracja sieci komputerowych przewodowych i radiowych
 • Konfiguracje sieciowe stacji roboczych i serwerów
 • Konfiguracje systemów wydruku sieciowego
 • Segmentacje sieci w technologii VLAN
 • Konfiguracje połączeń szyfrowanych (VPN) typu „site-to-site” i klienckich
 • Instalacje i konfiguracje sieciowych urządzeń bezpieczeństwa typu IDS/IPS/AV , UTM
 • Instalacje i konfiguracje firewall-i aplikacyjnych (WAF)
 • Instalacje i konfiguracje serwerów poczty i stron internetowych
 • Instalację i konfigurację oprogramowania  bezpieczeństwa
 • Nadzór administracyjny nad działającymi systemami

kontakt: serwis@zeto.bialystok.pl

tel. 85 748327085 7483290504104598