Integracja usług to  implementacja rozwiązań przekształcenia danych na poziomie organizacji lub między  organizacjami w celu  rozwiązywania złożonych problemów przepływu danych. Integracja usług obejmuje skomplikowane operacje reagowania na różne zdarzenia w systemie, między innymi ekstrakcję i transformacje danych, wyszukiwanie i analizowanie danych, powiadamianie, raportowanie. Integracja usług zapewnia:

  • Szybki dostęp do aktualnych i kompleksowych danych organizacji
  • Poprawny przepływ informacji między systemami
  • Wizualizację danych
  • Wspomaganie zarządzania
  • Prawidłowy rozwój systemów IT

kontakt: serwis@zeto.bialystok.pl
tel. 85 7483270, 85 7483290, 504104598