Utrzymanie dużych baz danych i ich eksploatacja za pośrednictwem sieci rozległych.

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. świadczy usługi, związane z utrzymaniem i eksploatacją dużych baz danych na zestawie komputerowym klasy mainframe. Z racji obsługiwania dużej ilości użytkowników z bardzo rozległego obszaru, ośrodek nasz dysponuje wysokiej klasy sprzętem komputerowym opartym na serwerach IBM i macierzach dyskowych SYMETRIX. . 
Teletransmisja zbudowana jest w oparciu o urządzenia CISCO. Zapewnienie ciągłości pracy i bezpieczeństwa przetwarzania gwarantuje zdublowanie wszystkich urządzeń stanowiących o ciągłości pracy oraz system bezpiecznego zasilania. Aplikacje użytkowe pracują w środowisku systemowym zOS i w oparciu o bazy danych ADABAS/NATURAL.