Centrum Informatyki w oparciu o bezpieczną serwerownię oferuje usługę świadczenia ośrodka zapasowego firmom i instytucjom, których charakter pracy wymaga posiadania zapasowego ośrodka przetwarzania danych. Usługa obejmuje udostępnienie sprzętu, łącz telekomunikacyjnych oraz usługi replikacji w celu zachowania aktualności danych w ośrodku zapasowym i w razie potrzeby natychmiastowego podjęcia przetwarzania.

kontakt: serwis@zeto.bialystok.pl

tel. 85 7483270, 85 7483290, 504104598