Centrum Informatyki oferuje usługi umieszczenia sprzętu klienta w bezpiecznej serwerowni objętej:

  • kontrolą dostępu,
  • ochroną antywłamaniową,
  • ochroną przeciwpożarową,
  • całodobowym monitoringiem,

 oraz wyposażonej w :

  • dwie niezależne linie zasilające,
  • bezprzerwowe zasilacze napięcia (UPS-y),
  • nadmiarowe klimatyzatory,
  • zapasowe łącza transmisyjne.

kontakt: serwis@zeto.bialystok.pl

tel. 85 748327085 7483290504104598