Terminarz szkoleń

Termin

Czas trwania

(1 godzina = 45 min.)

Nazwa szkolenia

Cena netto

(Należy doliczyć 23% podatek VAT)

Szkolenia graficzne


26.06.-21.07.2017 80 godz. Webmaster 1 000 zł

Szkolenia Zarządzanie Projektami


1-3.08.2017 24 godz. PRINCE2 Fundation - szkolenie i egzamin 1650 zł
7-8.08.2017 16 godz. PRINCE2 Practitioner - szkolenie i egzamin 1650 zl

Szkolenia MS Excel


15-16.07.2017 12 godz. MS Excel poziom podstawowy 300 zł
15-16.07.2017 12 godz. MS Excel poziom średniozaawansowany 350 zł
15.07.2017 6 godz. 30 najlepszych funkcji w Excelu 400 zł
22-23.07.2017 12 godz. MS Excel poziom podstawowy 300 zł
22-23.07.2017 12 godz. MS Excel poziom średniozaawansowany 350 zł

22.07.2017

6 godz. MS Excel tabele przestawne 350 zł

29-30.07.2017

12 godz. MS Excel poziom podstawowy 300 zł
29-30.07.2017 12 godz. MS Excel poziom średniozaawansowany 350 zł
29.07.2017 6 godz. MS Excel tabele przestawne 350 zł
12-13.08.2017 12 godz. MS Excel poziom podstawowy 300 zł
12-13.08.2017 12 godz. MS Excel poziom średniozaawansowany 350 zł
26-27.08.2017 12 godz. MS Excel poziom średniozaawansowany 350 zł
26.08.2017 6 godz. 30 najlepszych funkcji w Excelu 400 zł
26.08.2017 6 godz. MS Excel tabele przestawne 350 zł
26-27.08.2017 12 godz. MS Excel poziom podstawowy 300 zł

 

Nasza oferta szkoleń jest również zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=14003

 

W ofercie szkoleń akredytowanych znajdują się kursy z zakresu zarządzania projektami, programami
i portfelami, zarządzania ryzkiem, zarządzania organizacją i usługami IT, zarządzania zmianą oraz facylitacji, m.in.:

 

Ponadto CI ZETO S.A. oferuje szkolenia komputerowe przygotowujące do egzaminu ECDL