Termin

Czas trwania

(1 godzina = 45 min.)

Nazwa szkolenia

Cena netto

(Należy doliczyć 23% podatek VAT)

Szkolenia Zarządzanie Projektami


09-11.04.2018

16-18.04.2018

24 godz. PRINCE2 Fundation - szkolenie i egzamin

1650 zł

 

24-25.04.2018 16 godz. PRINCE2 Practitioner - szkolenie i egzamin 1650 zl

Szkolenia MS Excel


13.03.2018 6 godz. MS Excel tabele przestawne 350 zł
16.03.2018 6 godz. 30 najlepszych funkcji w Excelu 400 zł
12-13.03.2018 12 godz. MS Excel poziom średniozaawansowany 430 zł
20.03.2018 6 godz. MS Excel tabele przestawne 350 zł
20.03.2018 6 godz. 30 najlepszych funkcji w Excelu 400 zł

19-20.03.2018

12 godz. MS Excel poziom podstawowy 300 zł

21-22.03.2018

12 godz. MS Excel poziom średniozaawansowany 430 zł
23.03.2018 6 godz. MS Excel tabele przestawne 350 zł
23.03.2018 6 godz. 30 najlepszych funkcji w Excelu 400 zł
26-27.03.2018 12 godz. MS Excel poziom średniozaawansowany 430 zł
28.03.2018 6 godz. Wizualizacja danych w MS Excel (wykresy) 350 zł
28.03.2018 8 godz. Wprowadzenie do Makr w MS Excel 580 zł
28-30.03.2018 18 godz. Wprowadzenie do VBA w MS Excel 1 000 zł

 

Nasza oferta szkoleń jest również zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=14003

 

W ofercie szkoleń akredytowanych znajdują się kursy z zakresu zarządzania projektami, programami
i portfelami, zarządzania ryzkiem, zarządzania organizacją i usługami IT, zarządzania zmianą oraz facylitacji, m.in.:

 

Ponadto CI ZETO S.A. oferuje szkolenia komputerowe przygotowujące do egzaminu ECDL