Termin

Czas trwania

(1 godzina = 45 min.)

Nazwa szkolenia

Cena netto

(Należy doliczyć 23% podatek VAT)

Szkolenia Zarządzanie Projektami


7-9.11.2017 24 godz. PRINCE2 Fundation - szkolenie i egzamin 1650 zł
21-22.11.2017 16 godz. PRINCE2 Practitioner - szkolenie i egzamin 1650 zl

Szkolenia MS Excel


14-15.10.2017 12 godz. MS Excel poziom podstawowy 300 zł
14-15.10.2017 12 godz. MS Excel poziom średniozaawansowany 350 zł
14.10.2017 6 godz. 30 najlepszych funkcji w Excelu 400 zł
21-22.10.2017 12 godz. MS Excel poziom podstawowy 300 zł
21-22.10.2017 12 godz. MS Excel poziom średniozaawansowany 350 zł

21.10.2017

6 godz. MS Excel tabele przestawne 350 zł

28-29.10.2017

12 godz. MS Excel poziom podstawowy 300 zł
28-29.10.2017 12 godz. MS Excel poziom średniozaawansowany 350 zł
28.09.2017 6 godz. MS Excel tabele przestawne 350 zł
18.-19.11.2017 12 godz. MS Excel poziom podstawowy 300 zł
18.-19.11.2017 12 godz. MS Excel poziom średniozaawansowany 350 zł
18.11.2017 6 godz. 30 najlepszych funkcji w Excelu 400 zł
18.11.2017 6 godz. MS Excel tabele przestawne 350 zł
25-26.11.2017 12 godz. MS Excel poziom podstawowy 300 zł

 

Nasza oferta szkoleń jest również zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=14003

 

W ofercie szkoleń akredytowanych znajdują się kursy z zakresu zarządzania projektami, programami
i portfelami, zarządzania ryzkiem, zarządzania organizacją i usługami IT, zarządzania zmianą oraz facylitacji, m.in.:

 

Ponadto CI ZETO S.A. oferuje szkolenia komputerowe przygotowujące do egzaminu ECDL