Termin

Czas trwania

(1 godzina = 45 min.)

Nazwa szkolenia

Cena netto

(Należy doliczyć 23% podatek VAT)

Szkolenia Zarządzanie Projektami


15-17.01.2018 24 godz. PRINCE2 Fundation - szkolenie i egzamin 1650 zł
30-31.01.2018 16 godz. PRINCE2 Practitioner - szkolenie i egzamin 1650 zl

Szkolenia MS Excel


16-17.12.2017 12 godz. MS Excel poziom podstawowy 300 zł
16-17.12.2017 12 godz. MS Excel poziom średniozaawansowany 350 zł
16.12.2017 6 godz. 30 najlepszych funkcji w Excelu 400 zł
13-14.01.2018 12 godz. MS Excel poziom podstawowy 300 zł
13-14.01.2018 12 godz. MS Excel poziom średniozaawansowany 350 zł

13.01.2018

6 godz. MS Excel tabele przestawne 350 zł

20-21.01.2018

12 godz. MS Excel poziom podstawowy 300 zł
20-21.01.2018 12 godz. MS Excel poziom średniozaawansowany 350 zł
20.01.2018 6 godz. MS Excel tabele przestawne 350 zł
27-28.01.2018 12 godz. MS Excel poziom podstawowy 300 zł
27-28.01.2018 12 godz. MS Excel poziom średniozaawansowany 350 zł
27.01.2018 6 godz. 30 najlepszych funkcji w Excelu 400 zł
27.01.2018 6 godz. MS Excel tabele przestawne 350 zł

 

Nasza oferta szkoleń jest również zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=14003

 

W ofercie szkoleń akredytowanych znajdują się kursy z zakresu zarządzania projektami, programami
i portfelami, zarządzania ryzkiem, zarządzania organizacją i usługami IT, zarządzania zmianą oraz facylitacji, m.in.:

 

Ponadto CI ZETO S.A. oferuje szkolenia komputerowe przygotowujące do egzaminu ECDL