System ProcEnt-Licencje został przygotowany przez firmę Centrum Informatyki "ZETO" S.A. na potrzeby Urzędów Miast i Gmin. Służy do elektronicznego zarządzania rejestrami licencji i zezwoleń transportowych oraz zezwoleń alkoholowych przy zachowaniu obowiązujących w urzędach procedur. Zbudowany jest w oparciu o wymogi Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wraz z późniejszymi rozporządzeniami oraz Ustawy o transporcie drogowym z dn. 6 września 2001 r. wraz z późniejszymi rozporządzeniami.

 Środowisko pracy

System charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem użytkownika oraz posiada rozbudowaną pomoc kontekstową. Dostępny jest przez przeglądarkę internetową z dowolnego komputera podłączonego do Internetu przez 365 dni w roku pod adresemwww.licencje365.pl. Korzystający z systemu użytkownik dostaje do dyspozycji w pełni zintegrowane środowisko pracy (biurko w komputerze), w którym ma dostęp do rejestrów licencji i zezwoleń obsługiwanych przez urząd, w którym pracuje.  

Strona główna systemu ProcEnt Licencje
 

Ewidencja rejestrów licencji i zezwoleń transportowych

W zakresie licencji i zezwoleń transportowych system zapewnia obsługę następujących rejestrów:

  • zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowymi
  • licencji na przewóz taksówką
  • licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy
  • zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy

 

Ewidencja rejestrów zezwoleń alkoholowych

W zakresie zezwoleń alkoholowych system zapewnia obsługę następujących rejestrów

  • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Aplikacja umożliwia również wprowadzanie oświadczeń o wartości sprzedaży za poprzedni rok. Na podstawie dodanych oświadczeń w systemie naliczane są opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rejestracja zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 

Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG

System umożliwia przygotowanie pliku eksportu z danymi zarządzanych licencji i zezwoleń w zakresie dodania / modyfikacji / cofnięcia / utraty / wygaśnięcia licencji / zezwolenia. Plik taki może wczytać w systemie CEIDG zalogowany pracownik urzędu korzystając z panelu „Import uprawnień i ograniczeń”

 

Demo

Na stronie http://demo.licencje365.pl dostępna jest całkowicie darmowa wersja testowa systemu ProcEnt-Licencje, która pozwoli Państwu sprawdzić wszystkie funkcjonalności systemu.

 

W celu uzyskania aktualnego cennika prosimy o kontakt:

tel. 85 74 83 325 

licencje@zeto.bialystok.pl