Integracja systemowa dotyczy szerokiego zakresu działań  mających na celu wzajemne udostępnianie zasobów na zasadzie synergii. Działania te obejmują wszystkie warstwy systemów teleinformatycznych począwszy od zasilania i okablowania strukturalnego przez łącza internetowe, urządzenia sieciowe, urządzenia peryferyjne, pamięci masowe, systemy serwerowe, systemy operacyjne, bazy danych oraz różnego typu aplikacje. Ważną rolę w integracji pełnią systemy pomocnicze. 

Integracja zwykle dotyczy sprzętu i oprogramowania różnych producentów, stąd podstawowym zagadnieniem przy integracji jest standaryzacja, czyli zapewnienie zgodności produktów ale również funkcjonalności i bezpieczeństwa.

kontakt: serwis@zeto.bialystok.pl tel. 85 7483270, 85 7483290, 504104598