Komponent ProcEnt Podpis pozwala na składanie i weryfikację podpisu w formacie XAdES przy wykorzystaniu certyfikatów elektronicznych. ProcEnt Podpis jest wykorzystywany m.in. w innych systemach rodziny ProcEnt.

Komponent umożliwia składanie podpisu zarówno certyfikatami kwalifikowanymi, jak i niekwalifikowanymi. Komponent ProcEnt Podpis udostępnia również funkcjonalność znakowania czasem. Może być użyty m.in. do autoryzacji oraz podpisu dokumentów generowanych w systemach.

Oparty jest na aplecie w technologii Java i działa na systemach rodziny Windows oraz Linux.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

tel. 85 74 83 325

procent@zeto.bialystok.pl