System ProcEnt-Akta stanowi kompleksowe rozwiązanie w zakresie digitalizacji akt w jednostkach sądów powszechnych. Umożliwia przenoszenie akt na postać elektroniczną, a następnie zarządzanie nimi w postaci zdigitalizowanej. System wspomaga prace analityczne na aktach spraw oraz zapewnia szybkie przeszukiwanie akt po ich treści oraz metadanych.

 

Innowacyjność w pracy z aktami sądowymi

 • nowoczesny, przyjazny i intuicyjny interfejs
 • automatyczny podział zeskanowanych akt na dokumenty
 • wsparcie analizy akt sądowych
 • szybka i prosta digitalizacja akt
 • skuteczne przeszukiwanie akt według treści wsparte wyszukiwaniem kontekstowym oraz z wykorzystaniem słownika synonimów
 • udostępnianie akt w postaci elektronicznej
 • zgodność z polskim prawem regulującym działanie jednostek sądów powszechnych

 

Najważniejsze funkcjonalności

 • automatyczne rozpoznawanie rodzajów i struktury dokumentów podczas skanowania
 • możliwość przeszukiwania zawartości repertoriów według treści dokumentów
 • wspieranie wszystkich istotnych operacji prowadzonych na aktach spraw np. wyłączeń dokumentów ze spraw, łączenia spraw
 • możliwość anonimizacji dokumentów, a następnie ich wydruku bądź udostępniania stronom w wirtualnej czytelni
 • rozbudowane raporty dotyczące digitalizacji akt
 • wspieranie prac analitycznych sędziów
 • wirtualna czytelnia pozwalająca na zapoznanie się stron postępowania z aktami spraw w formie elektronicznej
 • możliwość importu akt w postaci elektronicznej przekazywanych z jednostek prokuratur

 

System ProcEnt-Akta składa się z 3 modułów pozwalających na efektywną pracę na cyfrowych aktach:

 

 Repozytorium

Repozytorium wyposażone jest w praktyczną i wygodną przeglądarkę  zeskanowanych akt. Umożliwia szybki i wygodny podgląd akt oraz pozwala na kopiowanie treści akt do edytora tekstowego np. MS WORD.

W module dostępne są rozbudowane wyszukiwarki spraw oraz dokumentów. Moduł umożliwia anonimizację dokumentów i ich przekazywanie do wirtualnej czytelni, gdzie strony postępowań mogą zapoznawać się ze zdigitalizowanymi aktami spraw. Dostępna jest również opcja wydruku zdigitalizowanych akt z systemu.

Moduł Repozytorium wspiera prowadzenie prac analitycznych na aktach. Wyposażony jest w mechanizmy umożliwiające szczegółowe opisywanie akt. Efektem pracy Sędziego w module Repozytorium jest wygenerowanie kompletnego wyroku na podstawie zebranych w systemie danych.

Moduł Repozytorium pozawala również na zarządzanie zdigitalizowanymi aktami umożliwiając wykonanie wszystkich niezbędnych czynności na aktach spraw m.in. pozwala na budowanie struktury spraw oraz generowanie wyłączeń dokumentów ze spraw.

 

 Skanowanie

Moduł ten pozwala na zeskanowanie akt, a następnie dokonanie ich podziału na dokumenty w systemie. Wyposażony jest w mechanizmy identyfikacji dokumentów, pozwalające na odwzorowanie struktury akt papierowych przy minimalnym wkładzie pracy użytkownika.

Zeskanowane i opisane akta przekazywane są do modułu Repozytorium po uprzedniej weryfikacji poprawności ich struktury i unikalności numeracji kart w dokumentach.

 

 Czytelnia

Moduł ten pozwala na zapozanie się stronom postępowań z aktami spraw w postaci elektronicznej. Moduł wirtualnej czytelni dostępny jest formie aplikacji webowej dostępnej przez przeglądarkę internetową i może być uruchamiany na komputerach znajdujących się w czytelni Sądu.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

tel. 85 74 83 325

procent@zeto.bialystok.pl