Komponent ProcEntSkanowanie pozwala na zeskanowanie akt, a następnie dokonanie ich podziału na dokumenty w systemie. Wyposażony jest w mechanizmy identyfikacji dokumentów, pozwalające na odwzorowanie struktury akt papierowych przy minimalnym wkładzie pracy użytkownika.

Zeskanowane i opisane akta przekazywane są do modułu Repozytorium po uprzedniej weryfikacji poprawności ich struktury i unikalności numeracji kart w dokumentach.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

tel. 85 74 83 295

procent@zeto.bialystok.pl