Moduł ProcEnt Czytelnia pozwala na zapoznanie się stronom postępowań z aktami spraw w postaci elektronicznej. Moduł wirtualnej czytelni dostępny jest formie aplikacji webowej dostępnej przez przeglądarkę internetową i może być uruchamiany na komputerach znajdujących się w czytelni Sądu.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

tel. 85 74 83 295

procent@zeto.bialystok.pl