Komponent ProcEnt Analizy pozwala na prowadzenie prac analitycznych na aktach. Wyposażony jest w mechanizmy umożliwiające szczegółowe opisywanie akt. Efektem pracy Sędziego w module Analizy jest wygenerowanie kompletnego wyroku na podstawie zebranych w systemie danych.

Praca w module oparta jest na przypisanych do spraw folderach. Każdy użytkownik może dowolnie zarządzać własnymi folderami. W folderach tych mogą być przechowywane dokumenty utworzone przez użytkownika lub przesłane z Repozytorium.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

tel. 85 74 83 295

procent@zeto.bialystok.pl