W ramach projektu
Nr UDA-POIG.01.04.00-20-001/09-00 UDA-POIG.04.01.00-20-001/09-00
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Centrum Informatyki „ZETO” S.A. ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok
ogłasza wyniki konkursu na dostawę sprzętu

protokół z wynikami konkursu do pobrania