Unia Europejska

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)   

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 

Portal Fundusze Europejskie

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego