Człowiek – najlepsza inwestycja

„Centrum Informatyki ZETO – moja praca – moja pasja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-20-106/12.

 

Opis Projektu Człowiek – najlepsza inwestycja „Centrum Informatyki ZETO – moja praca – moja pasja”

Ogłoszenia o konkursach

Wyniki konkursów

Przydatne linki