1

 

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. na mocy umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy jest beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw


Tytuł projektu:
"Centrum Informatyki ZETO – moja praca – moja pasja"
Okres realizacji projektu:
Od 01.09.2012 r. do 31.05.2014 r.
Dofinansowanie na realizację projektu:
1 050 758, 81 PLN
Celami głównymi projektu są:
Rozwój kompetencji pracowników z kluczowych pionów Centrum Informatyki „ZETO” S.A. pracujących na stanowiskach :

  • kadra zarządzająca
  • handlowych
  • informatycznych
  • operacyjnych i wspomagających.

 

Szkolenia były prowadzone w zakresie:
1.      rozwiązań IT (Microsoft, Oracle, CISCO, ITIL i AutoCAD),
2.     
kompetencji menadżerskich oraz z zarządzania projektami,
3.      kompetencji stanowiskowych pracowników dotyczących:

  • profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta,
  • efektywności osobistej w pracy,
  • profesjonalnego HR,

4.      proekologicznych rozwiązań oszczędzania energii.

 

Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 112 pracowników Centrum Informatyki „ZETO” S.A. Stanowi to prawie 60 proc. zatrudnionych w spółce.

Przy rekrutacji zachowana była proporcja zatrudnionych w firmie kobiet i mężczyzn. O skali projektu świadczy to, że w jego ramach zrealizowano łącznie aż 34 zagadnienia szkoleniowe, w tym 18 w zakresie IT oraz 16 w zakresie szkoleń menedżerskich, zarządzania projektami według metodyki Prince2 i pozostałe. Grup szkoleniowych było jeszcze więcej, czyli 54. Wydano 475 zaświadczeń ukończenia szkoleń.