Systemy informatyczne oferowane przez CI "ZETO" S.A. uwzględniają specyfikę sektora administracji publicznej. Tworzymy autorskie opogramowanie FISKUS.NET oraz współpracujemy z renomowanymi producentami oprogramowania w Polsce.

Oferowane przez nas oprogramowanie z powodzeniem może funkcjonować w urzędach administracji samorządowej różnych szczebli oraz administracji państwowej, a także jednostkach podległych.Naszymi klientami są: urzędy gminy, urzędy miast, starostwa powiatowe, inspektoraty, zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, przedszkola, szkoły, biura i zespoły obsługi szkół, gospodarstwa pomocnicze, ośrodki pomocy społecznej.

Dział systemów dla administracji oferuje serwis oprogramowania. Oferowane przez nas warunki serwisu dają gwarancję stałej opieki nad eksploatowanymi systemami oraz bieżącą aktualizację oprogramowania. Oprogramowanie jest ciągle rozwijane zarówno w płaszczyźnie technologicznej jak i funkcjonalnej. W ślad za zmianami w przepisach powstają nowe wersje programów uwzględniające nowe wymogi prawne.

Oferujemy systemy działające w środowisku Windows, w pełni wykorzystujące jego możliwości. Systemy te wykorzystują nowoczesne bazy danych w wielu powszechnych formatach (Firebird, InterBase, Oracle, Informix, SQL Server, ODBC) funkcjonując w architekturze klient-serwer lub trójwarstwowej. Proces tworzenia i rozwoju aplikacji wspierany jest kilkunastoletnim doświadczeniem stałej współpracy z klientami. Wiedza o specyfikacji pracy i potrzebach użytkowników, a także wieloletnie doświadczenie wyznaczają cele dla wdrażanych projektów. Oprogramowanie projektujemy przy pomocy nowoczesnych narzędzi CASE. Aplikacje opierają się na nowoczesnej i wydajnej bazie danych SQL Firebird, dostępnej na zasadzie Open Source, z możliwością pracy w środowiskach Windows i Linux. Dzięki skalowalności aplikacji, dla bardziej wymagających klientów udostępniamy wersje wykorzystujące bazę Oracle. Poniżej prezentujemy ofertę na oprogramowanie.

System kadrowo – płacowy

Kadry i Płace
System kadrowo – płacowy

Systemy księgowe

Egzekucje
System prowadzenia egzekucji zobowiązań z ewidencją wystawionych wezwań

Finanse i Księgowość
System księgowości dla podmiotów gospodarczych

Kasa
System obsługi kasy urzędu

Księgowość Budżetowa
System księgowości budżetowej z planowaniem

Księgowość Zobowiązań
System księgowości podatków i opłat

Materiały
Prowadzenie ewidencji materiałów

Rejestr VAT
System ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur VAT

Sprawozdania
System tworzenia sprawozdań w formacie RB dla systemu BeSTi@

Środki Trwałe
System ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz ich umorzeń

Umowy FV
System uzupełniający do Księgowości Budżetowej

Uniwersalny Program Księgujący
System obsługi płatności masowych

Uniwersalny Program Księgujący mini
System obsługi płatności masowych tylko dla Księgowości Budżetowej

Wizja
System prognozowania i tworzenia wieloletnich prognoz finansowych (WPF)

Systemy wymiarowe

Auta
System wymiaru podatku od środków transportowych

Czynsze
System ewidencji lokali oraz naliczania opłat czynszowych

Dzierżawy
System ewidencji i wymiaru dzierżaw czasowych

Opłaty Lokalne
System wymiaru opłat lokalnych (mandaty, psy, opłata targowa)

Podatki
System wymiaru podatków lokalnych dla osób fizycznych i prawnych

Użytkowanie Wieczyste
System ewidencji i rozliczania użytkowania wieczystego

Woda
System rozliczania opłaty za wodę i ścieki

Systemy pozostałe

BOAdmin
System administrowania bazą osobową

Dodatki Mieszkaniowe
System obsługi dodatków mieszkaniowych

ePodatki
System prezentacji zobowiązań podatkowych przez Internet z możliwością zapłaty

Ewidencja Działalności Gospodarczej
System ewidencji podmiotów gospodarczych

eWydruki
System generacji dokumentów na podstawie szablonów oraz obsługi e-Deklaracji

Opłaty Skarbowe
System ewidencji opłat skarbowych

Przelewy
System do wydruku przelewów i blankietów wpłat

Zezwolenia
System ewidencji zezwoleń na handel alkoholem