Zapewnia wygodny dostęp do powiadomień i informacji o wynikach ucznia z dziennika elektronicznego w szkole.

Przeznaczona dla rodziców i dla uczniów korzystających z e-Dziennika Podlaskiej Platformy Edukacyjnej i Dziennika Elektronicznego Klaser IQBPM, wdrożonych w większości szkół województwa Podlaskiego.

 

Cechy produktu:

 • Prosta w obsłudze aplikacja z dużymi czytelnymi przyciskami i zrozumiałą informacją.
 • Wygodny dostęp do informacji bez konieczności każdorazowego logowania.
 • Powiadomienia o pojawiających się nowych informacjach.
 • Informacja o najbliższych przyszłych wydarzeniach, na podstawie rozkładu zajęć i wydarzeń kalendarza szkoły.
 • Dostępny 24 godziny online.
 

Korzyści dla rodzica/opiekuna

 • Oceny, frekwencja, uwagi i plan zajęć ucznia dostępne w każdej chwili ze smartfonu lub tabletu.
 • Bieżąca informacja o nieobecnościach i spóźnieniach, jeszcze w ciągu trwania zajęć.
 • Obsługa wszystkich podopiecznych za pomocą jednej aplikacji i jednego logowania.
 • Ułatwiony dostęp do kalendarza zdarzeń szkoły.

Korzyści dla ucznia

 • Sprawdzanie na bieżąco wyników własnych osiągnięć w szkole, aktualnego planu i kalendarza wydarzeń szkolnych.
 • Szybki i wygodny dostęp do podstawowych informacji dot. ucznia, jak frekwencja, oceny i uwagi.