Moduł Plan Zajęć jest przeglądarkowym narzędziem do edycji i automatyzacji procesu układania rozkładu zajęć.

Współpracuje z e-Dziennikiem Podlaskiej platformy Edukacyjnej i Dziennikiem Elektronicznym Klaser IQBPM.

 

Przeznaczony dla kadry oświatowej zajmującej się planowaniem i organizacją rozkładu zajęć w szkole.

Korzyści:

  • Zapewnia automatyczne układanie całego planu zajęć na początku roku lub semestru. Jeżeli zasoby i zadane ograniczenia nie pozwalają na ułożenie idealnego planu, proponowane jest rozwiązanie częściowe.
  • Umożliwia częściowe wprowadzanie zmian w planie w związku ze zmianami nauczycieli, lub mniejszymi zmianami w organizacji zajęć.
  • Prosta w obsłudze aplikacja przeglądarkowa z dużymi czytelnymi przyciskami i zrozumiałą informacją.
  • Wygodna edycja zajęć na siatce planu za pomocą przeciągania elementów.
  • Zapewnia automatyczny dostęp do zasobów zdefiniowanych w Dzienniku, jak lista sal, klas i grup, nauczycieli i przedmiotów.
  • Automatyczne stosowanie reguł SANEPIDu dotyczących higieny planu zajęć, z możliwością zmiany parametrów ograniczeń.