Zakres obowiązków:

 • nadzór nad realizacją kontraktu w zakresie instalacji teletechnicznych i elektrycznych na placu budowy
 • nadzór nad pracą podwykonawców
 • współpraca z firmami wykonawczymi, koordynacja międzybranżowa
 • kontrolowanie postępu i jakości prac zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP
  okresowe raportowanie do Dyrekcji o realizacji kontraktu.

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne - elektryczne, elektroniczne lub pokrewne
 • umiejętność analizy dokumentów technicznych, projektów
 • znajomość programu AutoCad, NORMA
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B
 • gotowość do pracy w terenie, na wyjazdach w delegacji
 • bardzo dobra organizacja czasu i pracy.

Mile widziane:

 • uprawnienia budowlane do kierowania pracami elektrycznymi lub telekomunikacyjnymi
 • uprawnienia SEP z zakresu do 1 kV
 • inne autoryzacje z zakresu systemów teletechnicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających:

 • list motywacyjny,
 • CV z informacjami umożliwiającymi ocenę spełnienia stawianych wymagań
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997 r. z późn. zm.)

mailem na adres michal.zdanowicz@zeto.bialystok.pl (temat: PRACA) lub w Dziale Kadr Centrum Informatyki "ZETO" S.A., Białystok, ul. Skorupska 9, pok. 210, tel. 85 74 83 380.

Nr ref. DT/2016/09


 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.