System FISKUS.net

<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

Informatyczny system podatków i opłat lokalnych oraz księgowości podatkowej FISKUS.NET został przygotowany przez zespół specjalistów firmy CI "ZETO" SA do prowadzenia ewidencji podatników, ewidencji podmiotów i przedmiotów opodatkowania, naliczania podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, księgowości i rozliczeń zobowiązań. Dostępne sa również moduły rozszerzające ogólną funkcjonalność jak np. masowe tworzenie i drukowanie dokumentów.

Moduł - Nieruchomości osoby fizyczne

<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

Moduł do obsługi lokalnych podatków od nieruchomości osób fizycznych.

Moduł - Nieruchomości osoby prawne

<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

Moduł do obsługi lokalnych podatków od nieruchomości osób prawnych.

Moduł - Ewidencja osób fizycznych i prawnych

<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

Wspólna dla całego systemu i dostępna dla jego modułów ewidencja osób fizycznych i prawnych.

Moduł - Gospodarka odpadami

<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

Moduł do obsługi opłat lokalnych za gospodarowanie odpadami.

Moduł - Środki transportu

<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

Moduł do obsługi podatku od środków transportu.

Moduł - Księgowość podatkowa

<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

Moduł księgowości podatkowej do księgowania i rozliczeń zobowiązań wynikających z podatków i opłat. Współpracuje ze wszystkimi modułami podatkowymi i opłat.

Moduł - Mienie

<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

Moduł do ewidencji i naliczania opłat za mienie (użytkowanie wieczyste)

Moduł - Dzierżawy

<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

Moduł do prowadzenia ewidencji i naliczania opłat za dzierżawy.

Moduł - Najem

<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

Moduł do prowadzenia ewidencji i naliczania opłat za najem.

Moduł - Opłaty lokalne

<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

Moduł umożliwiający prowadzenie pozostałych wybranych opłat, jak: opłata targowa, opłata parkingowa, opłata komunikacyjna, opłat skarbowa, mandaty, koncesje

Moduł - Psy

<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

Moduł do ewidencji i naliczania opłaty za posiadanie psa

Moduły dodatkowe

<i class="fa fa-newspaper-o fa-6" aria-hidden="true"></i>

Pozostałe moduły wspomagające i rozszerzające funkcjonalności systemu.