W chwili obecnej nie realizujemy szkoleń w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE

 

 

 

Centrum Informatyki ZETO S.A. informuje iż,

z dniem 01.01.2014r.

rekrutacja do projektu

"Podnieś swoje kompetencje ICT"

zostaje zamknięta.

 

Centrum Informatyki ZETO S.A.

z przyjemnością zaprasza do udziału w projekcie

„Podnieś swoje kompetencje ICT”

współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

okres realizacji 02.01.2013r. – 30.04.2014r.

Udział w projekcie to niepowtarzalna szansa na podwyższenie swoich kwalifikacji i dopasowanie ich do potrzeb współczesnego rynku pracy. Posiadanie ich zwiększa szanse na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia oraz funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące teren woj. podlaskiego w wieku od 18 do 64 lat, które uczą się (studenci oraz uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych), pracują lub pozostają bez zatrudnienia.

Projekt zakłada 120 godzinne szkolenia składające się z 7 modułów przygotowujący do egzaminu ECDL CORE:

  1. Podstawy technik informatycznych - 14 godz.
  2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami - 12 godz.
  3. Przetwarzanie tekstów - 22 godz.
  4. Arkusze kalkulacyjne - 22 godz.
  5. Bazy danych - 22 godz.
  6. Grafika menedżerska i prezentacyjna - 12 godz.
  7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja - 16 godz.

 

Zakres tematyczny szkoleń zgodny jest z aktualnym Sylabusem ECDL. Zajęcia prowadzone będą w 15 osobowych grupach przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Wszystkim uczestnikom szkoleń zapewniamy bezpłatne materiały dydaktyczne. Szkolenia kończą się uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.

Udział w certyfikowanych szkoleniach oraz egzaminy są bezpłatne!

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Centrum Informatyki ZETO S.A. ul. Skorupska 9 w Białymstoku, lub w innym miejscu wskazanym przez Centrum Informatyki ZETO S.A. na terenie woj. podlaskiego.

 

Rekrutacja prowadzona jest od stycznia 2013r. do grudnia 2013r.

 

Dokumentacja rekrutacyjna jest dostępna w biurze projektu:

Centrum Informatyki ZETO S.A. ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok

pok. 239, I p. kontakt:

085 7483 220

085 7483 340

085 7483 341

 

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w biurze projektu, pocztą, drogą elektroniczną na adresszkolenia@zeto.bialystok.pl lub poprzez formularz rekrutacyjny (zamieszczony poniżej).

http://ipsnowy.zeto.bialystok.pl/zetoform/form.php

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.pdf

2.Szczegółowy_program_szkolenia.pdf

3.Formularz_rekrutacyjny.pdf

4.Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie.pdf

5.Oświadczenie_o_zapoznaniu_się_z_regulaminem_rekrutacji_i_uczestnictwa.pdf

6.Oświadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf

7.Umowa.pdf

8.Zaświadczenie_o_zatrudnieniu.pdf

9.Zaświadczenie_z_uczelni.pdf