Ośrodek Szkoleniowy Centrum Informatyki ZETO S.A.
Marta Dobrzycka - Kierownik Działu Szkoleń 
e-mail: marta.dobrzycka@zeto.bialystok.pl

 

Telefon:
509 352 099

85 74 83 220
  
FAX.
85 74 83 303
e-mail: szkolenia@zeto.bialystok.pl