• 85 74 83 330

Materiały dla akcjonariuszy na WZA 2020

W związku z planowanym na dzień 10.06.2020r. Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Centrum Informatyki „ZETO” S.A. publikujemy materiały dla akcjonariuszy:

  1. Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok
  2. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok
  4. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok
     

Hasło do materiałów będzie udostępniane akcjonariuszom na adresy email wskazane w Oświadczeniu przekazanym Spółce lub po kontakcie telefonicznym pod numerem 857483207.

Załączniki do pobrania

materiały dla akcjonariuszy

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z przepisami skarbowymi w formacie .xml.

W celu jego otwarcia w formacie pozwalającym na czytelną wizualizację treści można użyć rządowej platformy:

https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step11-visualisation


© 2022 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.