• 85 74 83 330

Regulamin udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Centrum Informatyki "ZETO" S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 2021

W dniu 27.04.2021r. Rada Nadzorcza Centrum Informatyki „ZETO” S.A. uchwaliła nową wersję Regulaminu udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Centrum Informatyki „ZETO” S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu udostępnionego poniżej:

Dodatkowo zamieszczamy pomocniczo wersje edytowalne załączników Regulaminu:


© 2022 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.