• 85 74 83 330
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dla akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w Spółce


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Centrum Informatyki „ZETO” S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji do dnia 15.10.2020 r. w siedzibie Spółki: Centrum Informatyki „ZETO” S.A., tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Wraz z dokumentami akcji należy złożyć wypełniony Kwestionariusz zgłoszenia akcjonariusza (dołączony do pisma wraz z jego załącznikami), zawierający dane akcjonariusza potrzebne do uwzględnienia w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Dom Maklerski Navigator S.A.

Więcej szczegółów znajduje się w wezwaniu i załącznikach.

Załączniki do pobrania:

Wezwanie akcjonariuszy pierwsze

Kwestionariusz zgłoszenia akcjonariusza

Załącznik do kwestionariusza nr 1 - pozostałe akcje

Załącznik do kwestionariusza nr 2 - współuprawnieni do akcji

Wzór pełnomocnictwa od akcjonariusza będącego osobą fizyczną

Wzór wypełnienia kwestionariusza osoba fizyczna


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00