• 85 74 83 330
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2020


Ogłoszenie z dnia 14.05.2020r.

Zarząd Centrum Informatyki „ZETO” Spółka Akcyjna w Białymstoku, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 i art. 4065 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

na dzień 10 czerwca 2020r., Początek obrad o godz. 16.00
Zgromadzenie odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i transmisji obrad z siedziby Spółki Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, omówienie sprawozdania finansowego oraz projektu uchwały dotyczącej podziału zysku za 2019 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, ocena wyników Spółki oraz działalności Zarządu w roku obrotowym 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:


a. Marcinowi Łuszczewskiemu
b. Przemysławowi Henrykowi Misiewiczowi
c. Adamowi Kottowiczowi


10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej:


a. Janowi Grodzkiemu
b. Augustowi Kottowiczowi
c. Janowi Sadowniczykowi


12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu na kolejną kadencję.
14. Wybory i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
15. Wybory i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka/ów Zarządu na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
17. Wybory i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 4 ust 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
19. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dodania w § 6 ust 7 o treści:
„Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr”.
20. Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstów jednolitych dokumentów Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie zgromadzenia.


Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym link do transmisji obrad, będą opublikowane na stronie internetowej ZETO pod adresem www.zeto.bialystok.pl/akcjonariusze najpóźniej do dnia 26.05.2020r. Hasło do materiałów będzie udostępniane akcjonariuszom na adresy email wskazane w Oświadczeniu przekazanym Spółce lub po kontakcie telefonicznym pod numerem 85 74 83 207.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00