• 85 74 83 330
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2021


OGŁOSZENIE

z dnia 28.04.2021r.

Zarząd Centrum Informatyki „ZETO” Spółka Akcyjna w Białymstoku, działając na podstawie
art. 399 § 1, art. 402 i art. 4065 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

na dzień 14 maja 2021r., początek obrad o godz. 16.00

 

Zgromadzenie odbędzie się

w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

i transmisji obrad z siedziby Spółki Centrum Informatyki „ZETO” S.A.

 

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania ważnych uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, omówienie sprawozdania finansowego oraz projektu uchwały dotyczącej podziału zysku za 2020 rok.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, ocena wyników Spółki oraz działalności Zarządu w roku obrotowym 2020.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:

a. Marcinowi Łuszczewskiemu
b. Przemysławowi Henrykowi Misiewiczowi
c. Adamowi Kottowiczowi

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej:

a. Janowi Grodzkiemu
b. Augustowi Kottowiczowi
c. Janowi Sadowniczykowi


12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2020 rok.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, zgodnie z Rejestrem akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym link do transmisji obrad, będą opublikowane na stronie internetowej ZETO pod linkiem https://www.zeto.bialystok.pl/firma/akcjonariusze do dnia 30.04.2021r.

Zasady udziału akcjonariuszy w zdalnym Walnym Zgromadzeniu określa Regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej ZETO pod linkiem https://www.zeto.bialystok.pl/firma/akcjonariusze.

Hasło do materiałów będzie udostępniane akcjonariuszom na adresy email wskazane w Oświadczeniu przekazanym Spółce.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Regulamin udziału akcjonariuszy w zdalnym WZA wraz z edytowalnymi wzorami Oświadczenia o zamiarze uczestnictwa zdalnie w obradach oraz Pełnomocnictwa jest dostępny pod linkiem: https://www.zeto.bialystok.pl/firma/akcjonariusze/262-wza-2022


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00