• 85 74 83 330

Aktualności

Zakończona budowa PSG Dubeninki

W dniu 14 listopada 2019 został podpisany protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa  PSG w m. Dubeninki”. Inwestorem był Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, Generalnym Wykonawcą było Centrum Informatyki „ZETO” S.A. w Białymstoku.

Wartość całej inwestycji 13.297.480,89 zł brutto.

PSG Dubeninki


© 2022 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.