• 85 74 83 330

Aktualności

INNOWACJE 2017

W jedenastej edycji rankingu Innowacje Kuriera Porannego i Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-technicznych NOT uczestnikami były firmy z 10 miast i miejscowości regionu. Centrum Informatyki ZETO S.A. zostało Zwycięzcą w kategorii Rozwiązania Cyfrowe - firma średnia.

Tytuł otrzymaliśmy za system ProcEnt BMS - połączenie technologii wizualizacji oraz sterowania instalacjami automatyki budynkowej z wizualizacją 3D w przeglądarce internetowej.


© 2022 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.